Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

12%

12.00%

Nam Mỹ

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

12%

12.00%

Đông Nam Á

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

10%

10.00%

Bắc Mỹ

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

3%

3.00%

Đông Âu

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

3%

3.00%

Tây Âu

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

2%

2.00%

Châu Phi

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

2%

2.00%

Trung Đông

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

1%

1.00%

Châu Đại Dương

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

1%

1.00%

Đông Á

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

1%

1.00%

Trung Mỹ

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

1%

1.00%

Bắc Âu

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

1%

1.00%

Nam Âu

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

1%

1.00%

Nam Á

(Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Thị trường trong nước 50.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Nam Mỹ 12.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Đông Nam Á 12.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Bắc Mỹ 10.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Đông Âu 3.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Tây Âu 3.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Châu Phi 2.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Trung Đông 2.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Châu Đại Dương 1.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Đông Á 1.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Trung Mỹ 1.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Bắc Âu 1.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Nam Âu 1.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Nam Á 1.00% Hair Spray Bottle; Hair Barber Cape; Brush; Salon Tools
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 50.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, Express Delivery
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T
Cảng gần nhất: Guangzhou

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 20 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 04914859
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này